Företagsevent: En oumbärlig tillgång för tillväxten i ditt företag

Förutom att företagseventet är ett ypperligt tillfälle för en dialog med dina anställda, leverantörer och kunder så innebär det ofta en möjlighet till ökad tillväxt.

Bakom varje företagsevent bor det mycket mer än det kanske verkar. För företaget är det en verklig investering, men ännu mer, en möjlighet för tillväxt. Det har visat sig att eventet är ett ypperligt tillfälle att föra en dialog med anställda, leverantörer och kunder. Lägg därtill möjligheten att presentera en ny tjänst eller en framtida företagsaktivitet, så är konceptet något att räkna med.

Företagsevent är ett centralt nav i många marknadsföringsstrategier och försäljningsprocesser. Det är ingen slump att företag allt oftare ägnar en viktig del av budgeten åt "företagsaktiviteter och firmafester" för att utveckla ett oumbärligt verktyg för varumärkespositionering.

Genom analyser av företagsaktiviteter, före och efter, covid-19-pandemin lyftes den strategiska styrkan med evenemang fram för att uppnå affärsmålen för företaget. I eventbolaget Bizzabos undersökning, bland seniora marknadsförare i olika företag, kom man fram till att:

95% av de intervjuade betonar hur företagsevent har en viktig inverkan för att nå affärsmålen.

85% anser att företagsevent är en betydande del av företagets utveckling.

53% anser att företagsevent är den mest relevanta kanalen för att generera potentiella kunder och skapa konverteringar.

Det finns två grundläggande komponenter i varje företagsevent; å ena sidan möjligheten att skapa värdefulla tillfällen med en inbjudande, trevlig och minnesvärd upplevelse; å andra sidan en mycket viktig faktor, den sociala, som ger näring åt den mer mänskliga; att skapa personliga relationer och identifiera potentiella kunder.


Anledningarna till att företag arrangerar företagsevent är mycket enkla:

Mänsklig anknytning: Att knyta band och lära känna människorna bakom det professionella, samt att öka förmågan att skapa relationer med anställda, kunder, intressenter; både interna och externa i företaget.

Företagskultur: Att lyfta fram värderingar och skapa empati, samhörighet, engagemang i företagets verksamhet och kundlojalitet.

Varumärkets styrka: Att öka varumärkeskännedomen, bilden av företaget och dess sociala erkännande, både för ett företag som precis har startat och för redan etablerade verksamheter.


Varför ett företagsevent verkligen kan göra skillnad 

Företagsevent ger bra resultat för både B2B och B2C, ännu bättre än traditionella marknadsaktiviteter. Enligt vår forskning tror 90 % av företagen att evenemang är helt grundläggande för deras verksamhetsutveckling, inte minst frambringar evenemangen personliga fördelar.

Med personliga fördelar vid ett företagsevent menar vi fördelen med att skapa värde för de anställda och samarbetspartners. Den enskilda individen som interagerar med sina kollegor eller med en extern publik, skapar ett kontaktnät och håller sig uppdaterad inom de senaste trenderna i branschen. Ett perfekt exempel är företagsevent med syftet att optimera kommunikation och samarbete mellan etablerade team. Nyckeln är att skapa event med en stark social närvaro och ett effektivt kunskapsutbyte för att stärka ett mer produktivt och lyckligt team.

Affärsfördelarna med ett företagsevent är generering av potentiella kunder och prospekt, affärsavslut, lansering av en ny produkt eller förbättring av vissa marknadsföringsaktiviteter. 

Sedan är det ROI-frågan. Aktiviteter som företagen gör ska ge avkastning på investeringen; varje fas ska vara mätbar genom uppsatta KPI er, som ska vara med i varje del under hela planeringsfasen.


Vilka är huvudtyperna för ett företagsevent?

När kan det vara aktuellt med ett företagsevent eller företagsfest? I princip så är möjligheterna obegränsade. Med hänsyn till faktorer som budget, mål och tidpunkt för evenemanget finns det en rad händelser i företaget som verkligen motiverar ett företagsevenemang. Här analyserar vi tre olika faktorer.

1. Fira olika händelser och stärk varumärket

Ett företagsevent är ett vinnande koncept för att stärka företaget och befästa relationerna mellan företaget och olika händelser i företaget. Företagsevent som konferenser, företagsfester eller afterworks med kunder och partners är idealiska för att öka varumärkeskännedomen.

företagsevenemang med ditt team

2. Tillkännage ett partnerskap eller lansera en produkt

Eventplanerare arrangerar ofta ett företagsevent när en ny produkt eller tjänst ska lanseras, när nyheter i företaget ska presenteras eller när ett nytt samarbete ska tillkännages. Denna typ av företagsevent, särskilt om det inkluderar catering och interaktiva moment, är en av de mest populära och bland de bäst designade koncepten för att närma sig målet. Du får en trevlig dialog i en avkopplande miljö och har möjlighet att samla in leads och information. 

3. Utbildning eller teambuildande aktivitet

Teambuilding eller förkovring är den vanligaste typen av företagsevent, ofta planerade i slutet eller i början av året. Jämfört med de tidigare kategorierna, som vanligtvis är riktade till en extern publik, fokuserar denna typ av företagsevenemang på insatser inom företaget.

Bland huvudmålen räknar vi utveckling och förädling av företagskulturen; öka motivationen, produktiviteten, höja förståelsen till en högre nivå och sprida andan av tillhörighet till anställda och samarbetspartners - allt genom teambuildande aktiviteter som till exempel afterworks, firmafester, teamaktiviteter och frågesporter.


ABC för att arrangera en företagsfest

Ett företagsevent är inte bara det du ser utifrån, bakom företagsfesten arbetar en hel uppställning med personer för att planera varje detalj. För en aktivitet är just det - en perfekt kombination av flera aspekter som tillsammans svarar på marknadsföringsstrategin.

Här är ett litet ABC för att förvandla nästa företagsfest till en succéartad företagsaktivitet:

Definition av mål tillsammans med kostnader

Vilket resultat vill du uppnå med din företagsfest? Oavsett ditt svar börjar du med mål och budget. De flesta företagsevent syftar till att generera leads och prospekts, men också till att öka exponeringen av varumärket, marknadsföring av en tjänst, presentation av en rapport eller en studie. Målen måste vara konkreta och specifika, detsamma gäller definitionen och fördelningen av budgeten och tillgängliga resurser, som ska fastställas innan planering.

• Vem är målgruppen för ditt företagsevent

Nu måste du välja din målgrupp: Vilka ska komma på ditt företagsevent, vem är det utformat för; ålder, företag, bransch och jobbtitel. Och återigen: Är det anställda, ledningen, ert kommersiella nätverk, partners eller kunder, leverantörer eller externa intressenter som ska stå i fokus? Beroende på vilken målgrupp du vänder dig till så förändras evenemangets innehåll och syfte radikalt. Därför gör varje evenemangsplanerare också en hel del psykologianalyser. Eventplaneraren tar på sig målgruppens skor och utvärderar deras förväntningar, önskningar och behov. 

Välj typ av företagsevent: Hybrid, live eller digitalt

Under de senaste åren har möjligheterna att planera ett företagsevent mångdubblats. För din företagsfest kan du välja mellan olika typer: Ett live-event som bland annat inkluderar lokal, catering, personal och underhållning, eller en digital upplevelse online med till exempel quiz & frågesport samt mat- och dryckeskit för hemleverans, eller ett hybridevent som kombinerar de båda, där deltagarna deltar antingen live eller digitalt. När din målgruppsanalys är klar kommer du enkelt kunna välja vilken typ av event som passar bäst.

Marknadsföring och uppföljning - före och efter ditt företagsevent

I varje företagsevent finns det ett före och ett efter. Före eventet, arbeta med hypen kring ditt evenemang; skicka inbjudningar till vald målgrupp, skapa reklamkampanjer och pressmeddelanden (om evenemanget har ett nyhetsvärde) och posta en kampanj i digitala kanaler. Efter festen skickar du ett tackmejl, där du kan förlänga upplevelsen av evenemanget, be om feedback genom en undersökning eller ge deltagarna en rabatt om ditt företag har lanserat en ny tjänst/produkt.


Plattform för att hantera ett företagsevent (och spara tid!) 

Planering för ett lyckat evenemang är A & O. I denna fas kommer digitala plattformar och programvaror för att arrangera företagsaktiviteten vara en avgörande framgångsfaktor. Förutom att effektivisera bokningar, kommunikation och engagemang, minskar de stress och tid, vilket hjälper er att göra evenemanget mer framgångsrikt ur flera aspekter.

• Plattform för planering och arrangemang av företagsevent

Denna typ av plattform underlättar arrangemang av alla typer av evenemang för företag (live, digitalt eller hybrid), på ett enkelt och intuitivt sätt. Den förenklar kontakter med leverantörer, bokning av lokal etc. och du kan själv komponera valen av tjänster oberoende och enkelt. 

Nätverksplattformar för ditt företagsevent

Om det finns ett element som alltid har gått hand i hand med företagsevent så är det nätverk. I synnerhet ger digitala nätverksplattformar en bra hjälp till evenemangsplanerare - de gör kontakterna mellan evenemangsdeltagare ännu mer direkta. I nischade nätverk hittar du gemensamma intressen och faktorer som du kan ha nytta av när du planerar företagsfesten. Inte minst kan du få inspiration till relevanta idéer anpassade till målgruppen.

Plattformar för att engagera publiken inför företagseventet

De digitala plattformarna är helt avgörande för att involvera allmänheten för varje företagsaktivitet. Det kan ske genom dedikerat innehåll, en tävling eller en serie med quiz & frågesport. Eller, igen, med en uppdatering i de särskilt tilltalande sociala kanalerna; posta frågor från allmänheten eller avslöja en hemlig efterfest. Den magiska formeln? Involvera alla intressenter såväl allmänheten som den utvalda målgruppen, då får du ett maximalt engagemang för ditt företagsevent.

Företagsevent bekräftas som en stabil och privilegierad kanal i företagens strategier för att nå affärsmålen. Det är troligt att en stor del av företagets nästa budget kommer ligga på denna extremt viktiga tillgång för verksamhetsutvecklingen och dess tillväxt.


Kampaay är en innovativ eventbyrå i Stockholm med en one-stop-shop-portal som erbjuder digitala, live och hybridevent. Kampaay förenklar arrangemangsprocessen med en portal som gör varje steg i bokningen enkel, snabb, pålitlig och oberoende. 

Prova att arrangera ditt nästa företagsevent med Kampaay; det kan handla om teambuilding, en afterwork, en firmafest eller ett företagsevenemang med kunder och partners. Välj datum, antal deltagare och typ av evenemang. Utforska tjänsterna och se din offert direkt. Du får allt samlat på en plats med full kontroll på alla kostnader och detaljer.


Om författaren

Taggade ämnen
No items found.

Vill du optimera budget, resurser och tid vid hanteringen av dina företagsevenemang?

Skräddarsy dina evenemang och gör dem till strategiska tillgångar som sprider företagskultur och minskar administrativa uppgifter, samtidigt som du optimerar tid och budget.

+300 hjälpta företag, med målet att förändra världen av företagsevent

Upptäck mer
BETRODDA AV NÅGRA AV VÄRLDENS BÄSTA FÖRETAG

Prenumerera på vårt nyhetsbrev