Teambuilding på jobbet: den bästa gåvan du kan ge ditt företag

Det finns många fördelar med teambuilding på arbetsplatsen! Upptäck typerna, fördelarna och varför teambuilding kan vara en oumbärlig tillgång för ditt företag.

Att arrangera teambuilding på arbetsplatsen kan vara ett mycket avgörande moment för ett företag. Det är ett verkligt lyft för företaget och en aktivitet som alltid diskuteras hos HR-chefer och de personer som arbetar med personalfrågor eller ser till de anställdas och medarbetarnas välmående.

Teambuildning för företag är en uppsättning aktiviteter som syftar till att göra en grupp människor till ett sammansvetsat team - och på så sätt träna, förbättra och stärka teamkänslan. Det kan vanligtvis ske genom utbildning eller pedagogiska kurser, eller i ett mer underhållande forma som även kan inkludera olika upplevelser för personalen.

För att bättre förstå vad en teambuilding för företag går till, är det bäst att vi definierar det: Teambuilding är ett evenemang som är skilt från klassrums- eller kontorsutbildning.

Grunden för framgångsrik teambuilding är, som vi kommer att se, behovet av att skapa ett sammanhang och en atmosfär som skiljer sig från företagets vardagliga rutin. En miljö som bidrar till att skapa en ny och positiv gruppdynamik och starkare band mellan människor.

Teambuildingaktiviteter på företag kan genomföras i syftet att:

- Motivera ett team och optimera samarbets- och kommunikationsförmågan

- Skapa engagerande moment under affärsresor

- Förmedla företagets värderingar och en stärka känslan av samhörighet

- Underlätta definitionen av affärsmål och hur man ska uppnå dem

Varför teambuilding kan underlätta konkurrensförhållanden för växande företag 

Teambuilding anses ofta vara nyckeln till många företags framgång. Den viktigaste fördelen är att utveckla färdigheter som gör att team- och grupparbete blir bättre än bra.

Optimera samarbete, teamintegration och teamkänsla

Att arbeta i ett team är oftast en positiv erfarenhet, men ibland, i vissa affärsmiljöer, kan det vara en utmaning för alla. Teambuildingaktiviteter på företag skapar genuina band som underlättar personlig kommunikation, särskilt mellan grupper som arbetar på distans, vilket ökar engagemanget, motivationen och framför allt förtroendet för sig själv och andra.

Tidshantering i projekt och möten

En av de mest mätbara fördelarna med teambuilding på företag är utan tvekan ökad produktivitet. Detta resultat är summan av många faktorer: Förmågan att hantera tid och deadlines (både i projekt och under möten), respekt för andras åsikter och att lyssna på varandra, strävan efter öppenhet och ständiga uppdateringar om hur arbetet går. Alla dessa är centrala begrepp för teambuilding.

Förbättring av stresshantering och problemlösning

Teambuilding på företag involverar också alltid en aspekt av välbefinnande hos medarbetare, och uppmuntrar människor att arbeta med sig själva, utforska styrkor och förbättringsområden samt närma sig varje projekt med en lugnare, sundare och mer proaktiv inställning. Förmågan att lösa problem (identifiera och övervinna ett hinder) är medfödd hos alla människor och förstärks ännu mer i en arbetsgrupp.

Välj det format som passar dig: idéer, aktiviteter och typer

Det finns inte bara en sorts teambuilding för företag, utan många olika typer, idéer och spel som uppmuntrar samarbete och får dina medarbetare att känna sig som en del av teamet (exakt, "en för alla, alla för en"!). Låt oss ta en titt på dessa olika typer.

Spel och äventyr för teambuilding på ditt företag

Spel och gamifiering är en nyckelkomponent i digitala eller fysiska teambuildingaktiviteter för företag och förekommer oftast i form av escape rooms, skattjakter och mordmysterium.

Dessa format inspirerar till kreativt tänkande, främjar brainstorming och problemlösningsförmåga och kräver att alla samarbetar för att slutföra uppgifter inom en viss tid. Kort sagt: Glöm all form av konkurrens!

Teambuilding i köket

Den lekfulla delen av en teambuilding blir ännu bättre när du måste laga mat. Att ta med laget ut i köket och organisera tävlingar och utmaningar är ett innovativt sätt att föra fram företagets ethos: För att ni ska lyckas krävs riktlinjer, färdigheter, uthållighet, fördelning och organisering av roller och framför allt en fantastisk laganda. Inte minst är tidsplanering och ständigt proaktivt samarbete viktigt.

Vi rekommenderar matlagning för ett företagsevenemang i samband med högtider som påsk, midsommar och jul.

Kreativa aktiviteter för ditt team

Kreativitet är ett måste i alla teambuilding-event för företag. Genom dessa format arbetar grupperna med företagets missionn, vision och värderingar genom konstsessioner eller andra kreativa aktiviteter (teckning, målning). Dessa aktiviteter förbättrar också relationer och konfrontationer mellan kollegor på ett helt nytt sätt.

Att känna sig mer kreativ är också ett utmärkt sätt att lindra stress: Upplevelsen tar dig ur de vanliga mentala mönstren med sitt mycket praktiska tillvägagångssätt, samtidigt som du slappnar och framför allt fylls med energi.

Upplevelser och provningar med frågesport

Vi har också sett att nya upplevelser och aktiviteter har en positiv effekt på arbetslag. Detta blir ännu viktigare när teambuilding sker i form av tematiska upplevelser som till exempel bartenderkurser, vin- och ölprovningar.

Dessa format är speciellt utformade för att blanda teori, praktik, frågesporter och lagspel med minnesvärda, engagerande och mycket inspirerande stunder, fram till den slutliga utmaningen som utser det vinnande laget.

Det viktigaste för en minnesvärd dag

Enligt vår undersökning är teambuilding den vanligaste typen av evenemang som organiseras av ett företag: Detta både före COVID-19 och ännu mer nu efter pandemin. Det är därför ingen tillfällighet att företagen i allt större utsträckning använder sig av denna typ av evenemang: Pandemin har brutit den vanliga balansen, rutinerna och vanorna och förändrat företagets tillgångar och utrymmen. Att jobba med samarbetsövningar och gruppdynamik är viktigt för aspekter som: 

Viljan att engagera sig

Det här är utgångspunkten i alla företags teambuilding: Önskan att arbeta tillsammans, att komma ut ur sin roll och ur den bubbla som gör vissa team alltför stelbenta. Vårt råd är att närma dig allting med en genuin och nyfiken anda - särskilt om du råkar sitta i ett team med kollegor som du knappt känner.

Att dela ett gemensamt mål

Ett annat råd är att samla alla deltagare på samma nivå. Att stärka relationer mellan kollegor och även se bortom alla definierade kompetenser göra hierarkin på arbetsplatsen lättas upp. Vi arbetar inte bara ensamma, utan tillsammans. Det är viktigt att alla känner sig trygga och bekväma med att utrycka sig fritt efter sin fömåga.

Utbyte av feedback

Varje företags teambuilding inkluderar en fas för att samla in lärdomar och feedback. I denna fas av feedback och konfrontation lär du dig att ge och acceptera konstruktiv kritik: Detta hjälper dig att växa, förbättra relationerna med dina medarbetare och vara ärlig mot dig själv och andra.

Att vårda minnen

Framgångsrika gruppövningar finns alltid kvar i minnet. Innan du börjar komma igång, håll engagemanget högt och bjud in deltagarna att ta foton och selfies. Och efter evenemanget kan du hålla minnet vid liv genom att skapa en video om upplevelsen.

Att organisera teambuilding som fungerar i ett postpandemiskt scenario

Under 2022 blir socialt umgänge och en ökad sammanhållning allt viktigare för företag som genomgått distansarbete under pandemin. Det är dags att se över evenemangsstrategin och återigen anpassa sig till en ny vardag där alla är tillbaka på arbetsplatsen.

Många HR-chefer funderar därför hur man arrangerar lyckad teambuilding på företaget. Här kommer våra viktigaste punkter att ha i åtanke:

1. Definiera företagets nuvarande situation

Innan du identifierar vilken teambuilding som kan fungera för ditt företag bör du försöka ta en titt på helheten:

- Går ditt företag igenom en svår tid? 

- Har du just avslutat en rad prestigefyllda projekt? 

- Planerar du en affärsresa?

- Närmar vi oss slutet av året eller ett speciellt jubileum för ditt företag?

Beroende på svaret kan organiseringen av ditt gruppevent förändras radikalt.

2. Identifiera målen

Teambuilding på företag bör inte ses som en utflykt för kollegorna, utan en aktivitet som är skräddarsydd för teamet. Ett råd vi ger till HR-chefer eller personalansvariga som väljer detta verktyg är att redan från början vara tydlig med vilket mål man vill uppnå. Några möjligheter är:

- Arbeta med att integrera nya personer i teamet

- Lösa ett kommunikationsproblem mellan kollegor

- Stärka de befintliga banden inom gruppen

- Hitta balansen mellan människor på kontoret och på distans

3. Välj det mest effektiva formatet: fysiskt, digitalt eller hybridevent.

Under år 2021 blev evenemangen fler och fler. Det samma gäller för företags teambuilding, som numera sker både fysiskt, digitalt och i hybridformat (delvis fysiskt, delvis digitalt). Frågan att börja med är enkel: "Hur ser ert team ut och vad vill ni uppnå?".

Fysisk teambuilding på arbetsplatsen: tänk på lokal och plats

Om ditt teambuilding-event ska ske fysiskt måste du vidta alla nödvändiga åtgärder för att underlätta för din personal: En plats som är tillräckligt stor och rymmer alla deltagare, samt är inom rimligt avstånd från kontoret.

Hybrid teambuilding: få alla att känna sig delaktiga

Ett tips för ett hybridevenemang: Skapa särskilda kommunikationssätt för deltagare på distans eller balansera alltid den fysiska delen med aktiviteter på distans för att se till att personerna på andra sidan skärmen är engagerade och involverade.

Digital teambuildning: undvik zoomtrötthet med en fysisk pryl

På tal om deltagande och teambuilding online: Timmar som spenderas på videosamtal kan ofta orsaka “Zoom Fatigue”, dvs. den stress ellet utmattning som uppstår vid interaktion under videokonferenser. Vårt råd är att göra upplevelsen ännu mer verklig och minnesvärd med en fysisk pryl, t.ex. ett eventkit som alla kan njuta av tillsammans i slutet av teambuildingaktiviteten.

Hur man övertygar beslutsfattare och engagerar deltagare

Det råder ingen tvekan om att 2020-2021 har varit två år utan dess like för de flesta företag: Helt nya strategier, andra sätt att ha möten, oväntade utmaningar och kollegor som alla jobbar på distans.

När det gäller den sista punkten: Enligt forskning av Gallup har det så kallade smart working (smart arbete) lett till att många anställda och medarbetare känner sig isolerade, vilket har minskat produktiviteten med 21 %. Att hålla motivationen hög (vilket alltid går hand i hand med produktiviteten), är det viktigt att uppmuntra mänskliga kontakter och främja interaktion. Detta är några av anledningarna till att allt fler personalchefer föreslår teambuilding på arbetsplatsen.

Sedan finns det deltagare att involvera. Enligt National Training Laboratories tar anställda som deltar i dessa aktiviteter med sig 75 procent av det de lär sig under teambuilding-sessioner, särskilt om aktiviteterna är interaktiva eller erfarenhetsbaserade. Två andra faktorer som kan ge teamet en rejäl skjuts framåt: Teambuilding för samman olika avdelningar på företaget (kallas ibland för teambuilding över avdelningsgränserna) och framför allt är det en perfekt ursäkt för att lätta på spänningarna och äntligen ha roligt tillsammans.

En investering i ditt team: vilka poster du ska budgetera för

Teambuilding är ett mycket mångsidigt verktyg: Byråer, små och medelstora företag inkluderar det regelbundet i sin årliga strategi eftersom det är en stor investering i människor, ger vinst på lång sikt och har en positiv inverkan på teamets välbefinnande.

Ur ekonomisk synvinkel omfattar en teambuilding för företag mer eller mindre fasta kostnader som måste tas med i kalendern och i den ekonomiska planeringen:

- Aktiviteten, dvs. upplevelsen, det roliga formatet eller äventyret, som är den verkliga kärnan och det hjärtat i teambuildingdagen (eller -dagarna!);

- Valet av en eventledare som ska underlätta genomförandet av varje aktivitet, en avgörande person som ska vägleda och observera de deltagande grupperna. Som ekonomisk vikt står den för ungefär en fjärdedel av den totala budgeten;

- Förberedelse av material: Beroende på vilken typ av teambuilding det handlar om, kan man organisera kit som levereras till teamen med allt de behöver för att få ut det mesta av upplevelsen eller utmaningen;

- Om teambuildingen är digital behövs en dedikerad plattform: En lyckad teambuilding beror i hög grad på det verktyg som används för att genomföra den. Det är viktigt att valet faller på en enkel plattform och att den har en extern ledare för att göra varje ögonblick engagerande;

- Om teambuilding är fysisk eller i hybridformat, har valet av plats och catering en betydande inverkan på budgeten, men är också den aspekt som verkligen avgör om eventet blir lyckat.

Slutsatser

Företags-teambuilding framstår som ännu mer behövligt i livet efter pandemin, och är den bästa lösningen för att involvera och utveckla hela teamet, även de som inte är vana vid att arbeta i team.

Fördelarna är många: En stor ökning av arbetsmoralen och produktiviteten, fokus på varje anställds välbefinnande, och utveckling av ett nytt språk som alternativ till kontorsspråket. Kort sagt, den bästa gåvan du kan ge ditt företag. En gåva som blir ännu bättre med Kampaay.

Kampaay är en event-as-a-service-plattform som revolutionerar och gör det ännu enklare att anordna teambuilding-evenemang online, fysiskt eller i hybridform. Allt genom upplevelsepaket och ett beställningssystem online som gör varje steg till en lätt som en plätt (ingen problemlösning!).

Kampaay ger form åt ditt företags teambuilding: Det kan vara en företagsfest på en annorlunda plats, ett format som involverar de anställda personligen med medarbetare på distans på ett nytt sätt, eller till och med ett digitalt escape room, en bartenderupplevelse, smakprovning eller en aktivitet i köket.

Du kan redan nu välja datum, antal deltagare och format. Du kan anpassa dina tjänster och omedelbart skapa en offert helt själv - snabbt och enkelt.

Om författaren

Taggade ämnen
No items found.

Vill du optimera budget, resurser och tid vid hanteringen av dina företagsevenemang?

Skräddarsy dina evenemang och gör dem till strategiska tillgångar som sprider företagskultur och minskar administrativa uppgifter, samtidigt som du optimerar tid och budget.

+300 hjälpta företag, med målet att förändra världen av företagsevent

Upptäck mer
BETRODDA AV NÅGRA AV VÄRLDENS BÄSTA FÖRETAG

Prenumerera på vårt nyhetsbrev