Hur väljer vi våra leverantörer?

Alla leverantörer i plattformen väljs ut och kvalitetssäkras genom en urvalsprocess baserad på kvalitativa och kvantitativa utvärderingskriterier.

UPPTÄCK UTVÄRDERINGSKRITERIERNA

Vi väljer våra leverantörer enligt denna 5-stegsprocess:

Vi analyserar våra kunders behov och de nya förfrågningar vi får, för att välja leverantörer som kan svara på de behov som dyker upp. Målet är att kontinuerligt utöka och förnya utbudet av produkter och tjänster som du kan beställa i Kampaay-portalen.
Vi utvärderar våra leverantörer utifrån ett flertal kriterier för att säkerställa kvalitet och tillförlitlighet. De viktigaste parametrarna som vi hänvisar till för en första utvärdering är: tidigare genomföranden av aktiviteten, bevisad mognad, övergripande erfarenhet av olika typer av företagsevenemang med ett styrkande om utmärkt feedback från kund.
Vi granskar leverantörens produkt och/eller tjänst utifrån kvalitet och effektivitet för att garantera och säkerställa de nivåer som definieras under kundbehovsanalys-fasen. Innan vi tar steget och välkomnar leverantören in i Kampaay-portalen säkrar vi tillförlitlighet och kvalité på leverantörens produkter och tjänster.
Vi utvärderar leverantörernas kapacitet och prestation genom att jämföra inledande granskning med etablerade standarder och kriterier för kvalitet, tillförlitlighet och effektivitet. Om leverantören klarar denna verifieringsfas och uppnår de mål som definierats under testperioden, välkomnas den in i portalen och blir kvalificerad att leverera tjänster och produkter för Kampaay.
Vi bevakar och utvärderar regelbundet våra leverantörers aktiviteter i syfte att verifiera att de uppfyller de villkor som linjerar med den kvalitet, tillförlitlighet och effektivitet som vi eftersträvar.

Kvaliteten på tjänsten och produkten

Kvalitet är det första kriteriet vi utvärderar för de produkter och tjänster som vi väljer att erbjuda i Kampaays plattform. De tre huvudparametrarna för att utvärdera detta kriterium är:

Att erforderliga leveranstider efterlevs.
Garanti och upprätthållande av fördefinierade kvalitetsnivåer.
Fortlöpande vårda relationerna med våra leverantörer.

Säkerhet och hållbarhet

Säkerhet och hållbarhet är det andra kriteriet som vi värderar högt när vi väljer vilka leverantörer som vi välkomnar i plattformen. De uppgifter som vi efterfrågar och granskar är:

Verifiering av dokument som säkerställer att bestämmelserna kring säkerhet och hållbarhetefterlevs.
Intyg på certifieringar som styrker personalens utbildning enligt gällande regler och standarder.
Dokument som påvisar att hälso- och hygienreglerna följs under företagsevenemang.

Kunden först

Att tillfredsställa kundens behov är det tredje kriteriet som vi tar hänsyn till vid valet av leverantörer. De viktigaste punkterna för utvärderingen av detta kriterium är:

Proaktivt förhållningssätt som syftar till att tillfredsställa alla kunders behov.
Tillgänglighet och flexibilitet att svara på varje förfrågan, med respekt för överenskomna tider och processer.
Garanti för ett brett och varierat erbjudande för att föreslå nya och skräddarsydda lösningar till kunden.

Läs vad våra kunder säger om Kampaay-leverantörer

No items found.
Lösningar
Events Management SolutionEvent Planner
Event och tjänster
No items found.
Resurser
Event PlannerBlogg
Företag
Om OssBlogg